Erişkin İleri Yaşam Desteği (İYD)

Bu ileri düzey kurs, yüksek performanslı takım dinamikleri ve iletişim, bakım sistemleri, kardiyopulmoner arrest, acil kardiyak arrest, akut disritmi, inme ve akut koroner sendromların (AKS) tanınması ve müdahalesinin önemini vurgulamaktadır.

Öğrenciler İYD becerileri uygulama ve beceri testilerini tamamlamak için çalışacaktır. Bu kurs didaktik dersleri, simüle klinik senaryoları ve öğrenme istasyonlarını içerir.Alternatif Tarihler
Başlangıç 16 ARA -08:30
Bitiş 17 ARA - 16:00
Konum RMK AIMES
Eğitmenler