Dr. Arif  Özkan
Dr. Arif Özkan

Hakkında


2000 yılında İstanbul Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahaşa Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 2011 yılında İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği’nde başladığı üroloji ihtisasını 2016 Kasım ayında bitirerek Üroloji uzmanı oldu. 2016 yılında asistanlığımın son yılında üç ay Bursa Uludağ Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı’nda Laparoskoik Ürolojik Cerrahi eğitimi aldı. 2017 Ocak ayından 2019 Ekim ayına kadar GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği’nde uzman olarak görev yaptı. Uzmanlığı süresince laparoskopik radikal prostatektomi, laparoskopik parsiyel nefrektomi gibi ileri laparoskopik ameliyatları yüksek volümde uygulama fırsatı oldu. 2017 yılında Avrupa Üroloji Yeterlilik Sertifikasını (FEBU) almaya hak kazandı. Ekim 2019' da Koç Üniveristesi Hatanesi'nde Üroloji uzmanı olarak çalışmaya başladı.


Courses